RumiMilk Intens voor een optimale start van uw kalveren

Mineralen

De melkveehouderij is volop in ontwikkeling. Schaalvergroting heeft onder andere geleid tot bedrijven met een melkrobots, draaimelkstallen en het gebruik van voermengwagens. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Mede als gevolg daarvan worden de rantsoenen uiteenlopender. Van rantsoenen met veel krachtvoer, ingeval van de melkrobot, tot rantsoenen met een hoog aandeel enkelvoudige grondstoffen c.q. bijproducten. Als gevolg van verminderde bemesting zijn de gehalten aan sporenelementen in het ruwvoer en dus in de rantsoenen, de afgelopen decennia sterk gedaald.

Ondersteunen van de gezondheid en de behoefte naar probleemloze duurzame koeien heeft geleid tot extra aandacht voor de mineralenvoorziening van uw (melk)veestapel.