RumiMilk Intens voor een optimale start van uw kalveren

Meststoffen

Kruidhof Veevoeders & Kunstmest is gespecialiseerd in de advisering omtrent het gebruik van meststoffen voor zowel veeteelt als akkerbouw. Een goed advies begint met het analyseren van de beschikbare dierlijke mest. Hieropvolgend kan een plan gemaakt worden voor aanvulling met kunstmest. Dit kan zowel in korrel- als vloeibare vorm zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gangbare elementen van meststoffen:

Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor de plant en heeft invloed op de groei en ontwikkeling, de opbrengst en de kwaliteit van het gras.

Fosfaat speelt een belangrijke rol bij de groei en ontwikkeling van de plant. Het is nodig voor de vorming van eiwitten en andere organische stoffen, processen als ademhaling en fotosynthese van de plant, wortelontwikkeling en de opname van voedingsstoffen.

Kalium is na stikstof, de voedingsstof die in grote hoeveelheid wordt opgenomen. Kalium regelt de vochthuishouding en stofwisselingsprocessen in de plant. Daardoor heeft kalium een gunstige invloed op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen.

Magnesium is een voedingsstof die noodzakelijk is voor een ongestoorde gewasgroei. Magnesium is een van de bouwstenen van bladgroen. Voldoende magnesium is erg belangrijk voor de gezondheid van het vee. Een te laag magnesiumgehalte kan leiden tot het optreden van kopziekte.

Zwavel is na stikfstof, kalium en fosfaat het belangrijkste element. Sommige gewassen zijn erg gevoelig voor zwaveltekorten waardoor er opbrengsttekorten ontstaan. Tevens speelt zwavel een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Een tekort resulteert net als bij stikstof in een eiwittekort.

Natrium beïnvloedt de smakelijkheid van het gras en daarmee ook de opname van mogelijk de melkproductie. Ook maakt voldoende natrium het gras droogtegevoelig.

Sporenelementen zoals koper, kobalt en selenium hebben geen invloed op de gewasgroei. Wel zijn ze nauw verbonden met de algehele gezondheid van het vee. Koper, kobalt en selenium hebben onder andere invloed op de vruchtbaarheid, penswerking, uiergezondheid en de algehele weerstand van uw veestapel.