RumiMilk Intens voor een optimale start van uw kalveren

Management maatregelen te voorkoming van hittestress:

  • Volop beschikbaarheid van vers en schoon drinkwater blijft het belangrijkste voor de koeien.
  • Ventilatoren installeren om de lucht in beweging te houden.
  • Zorg ervoor dat de luchtstroom in de stal niet belemmerd wordt door opstakels. De luchtstroom over de koeien blazen: aan het voerhek, in de boxen, in de wachtruimte en indien mogelijk ook voor de droge koeien.
  • Weid de koeien tijdens de koelere periodes van de dag, bijvoorbeeld ’s avonds en/of ’s nachts.
  • Voorkom broei door 2x daags te voeren.-
  • Zorg dat tijdens de koele periodes van de dag, ’s avonds en ’s ochtends vroeg er volop vers en fris voer ter beschikking is. De voergoot eerst leeg laten vreten en dan pas het voer weer (gedeeltelijk) aanschuiven. De voergoot dagelijks schoonmaken, ook de hoek in de aansluiting voergang/ -hek.

Maatregelen op voedingsgebied:

  • Probeer broei te voorkomen. Ons advies is om tijdens warme perioden tweemaal daags te voeren. Het voer ligt dan minder lang aan het voerhek, waardoor het minder kans op broei krijgt om te gaan broeien. Door een broeiremmer aan het basisrantsoen toe te voegen kan opwarming van het ruwvoer voor het voerhek voorkomen worden.
  • Zorg voor voldoende structuur in het rantsoen.
  • Verstrek een Buffermengsel (Buffer, pH Stabil of Fresh Up) of natriumbicarbonaat om pensverzuring te voorkomen.
  • Verhoog de energiedichtheid van het rantsoen. Hiermee wordt de lagere droge stof opname gecorrigeerd. Dit kan onder andere door het toevoegen van een pensbestendig vet.