Bij deelname aan derogatie in combinatie met de teelt van maïs op zand- en lössgrond is het verplicht om direct na de oogst een vanggewas in te zaaien. Hiervoor zijn verschillende gewassen toegestaan.

Ook wanneer het niet verplicht is is het inzaaien van een groenbemester een vruchtbare investering in uw grond:

 • Productie van organische stof
 • Stikstofvastlegging
 • Erosiebestrijding door bedekking van de bodem
 • Onkruidbestrijding
 • Bestrijding van ziekten en plagen
 • Verbeterde vochtverdamping gedurende de herfst
 • Verbeterde doorlatendheid van de grond
 • Stikstofbinding bij vlinderbloemigen
 • Bestrijding van aaltjes
 • Betere bodemstructuur
 • Betere mineralenhuishouding
 • Activering van het bodemleven
 • Hogere opbrengsten bij de volggewassen

 

Bij Kruidhof Veevoeders & Kunstmest kunt u terecht voor alle toegestane vanggewassen. Informeer geheel vrijblijvend voor meer product- en prijsinformatie.