Mineralen

De melkveehouderij is volop in ontwikkeling. Schaalvergroting heeft onder andere geleid tot bedrijven met een melkrobot, draaimelkstallen en het gebruik van voermengwagens. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Mede als gevolg daarvan worden de rantsoenen uiteenlopender. Van rantsoenen met veel krachtvoer, ingeval van de melkrobot, tot rantsoenen met een hoog aandeel enkelvoudige grondstoffen c.q. bijproducten. Als gevolg van verminderde bemesting zijn de gehalten aan sporenelementen in het ruwvoer en dus in de rantsoenen, de afgelopen tien jaar sterk gedaald.

Ondersteunen van de gezondheid en de behoefte naar probleemloze duurzame koeien heeft geleid tot extra aandacht voor de mineralenvoorziening van uw (melk)veestapel.

Kruidhof Veevoeders is o.a. leverancier van RumiAdd mineralen. Een nieuwe merknaam in mineralenland. Uitgangspunt is doelgerichte oplossingen bieden, gebaseerd op brede praktijkervaringen en kennis van mineralenbehoeften. Jarenlange praktijkervaring van het RumiAdd-team heeft geleid tot dit unieke mineralenassortiment.

Voordelen Rumiadd microgranulaten:

 • Betere opname door verhoogde smakelijkheid
 • Betere en langdurige binding van fijne delen
 • Homogenere menging in de voermengwagen
 • Betere dosering door minder verwaaien
 • Door specifieke grondstofkeuze een uniek en uniform microgranulaat

 

Likemmer / -kuip

Om op een praktische en gemakkelijke manier mineralen te verstrekken hebben we een breed assortiment likemmers en -kuipen beschikbaar. Doordat onze likemmers en -kuipen de onmisbare macro-elementen (Calcium, Magnesium, Natrium en Fosfor) bevatten is het verstrekken van likmineralen de beste oplossing om mineralen te verstrekken in de weideperiode! Maar ook op stal zijn ze prima inzetbaar.

Door de maximale smakelijkheid van de likemmers en -kuipen is de opname gewaarborgd. Door toevoeging van hoge gehaltes aan mineralen en sporenelementen wordt de weerstand extra ondersteund.

Uiteraard zijn de emmers/kuipen weersbestendig waardoor ze zeer geschikt zijn om in de weideperiode in te zetten.

 

Mineralen op maat

Naast een uitgebreid assortiment standaardmineralen levert Kruidhof ook mineralen op maat. Een maatmineraal is een mineralen en vitaminen mengsel wat specifiek is samengesteld voor uw bedrijf. Hierbij wordt het gevoerde rantsoen als uitgangspunt genomen en kunnen eventuele problemen voorkomen en verholpen worden.

Maatmineralen kunnen geleverd worden in granulaat- en poedervorm en zijn leverbaar in zakken en bigbags.


Likstenen

Om uw dieren te voorzien van extra natrium is het verstrekken van een liksteen een praktische oplossing.

Daarnaast wordt door het verstrekken van de mineralenliksteen voorzien in een gedeelte van de behoefte aan mineralen en sporenelementen.

 

 

Mineralenbolussen

Naast een breed assortiment mineralen in poeder- en microgranulaatvorm en likemers/ en -kuipen hebben we ook een compleet pakket mineralenbolussen op voorraad.

Assortiment:

 • Jong- en melkveebolus
 • Droogstandsbolus
 • Calciumbolus
 • E-pill
 • S-pill
 • P-pil
 • Se-pill
 • Bi-pill