Categories: Algemeen
      Date: mei 25, 2018
     Title: Hittestress

Maatregelen ter voorkoming van hittestess

 Hittestress kan bij melkvee al problemen geven vanaf 20 graden. De luchtvochtigheid is hierbij een hele belangrijke factor. Ter indicatie: momenteel hebben we te maken met luchtvochtigheidspercentages van boven de 90%. Vooral hoogproductieve koeien, weke veel lichaamswarmte produceren vanwege hun hoge voeropname en intensieve verteringsprocessen, zijn gevoelig voor hittestress.

Maatregelen te voorkoming van hittestress:

Maatregelen op voedingsgebied: