01-03-2019 12:25

Grasland verbetering


Grasland gaat ieder jaar een stukje in kwaliteit achteruit. Een praktische en voordelige manier om dit te corrigeren is doorzaaien. Op deze manier kunt u met relatief weinig kosten de voederwaarde van uw grasland een heel stuk verbeteren.

Kruidhof Veevoeders heeft verschillende mengsels beschikbaar die geschikt zijn voor doorzaaien. Informeert u eens wat doorzaaien voor uw bedrijf kan betekenen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat doorzaaien zich zeer snel terugverdient. Jongere grassen zijn immers smakelijker en beter verteerbaar dan oudere grassen en kweken. Hierdoor wordt er meer van opgenomen wat resulteert in een hogere melkproductie.