01-07-2016 11:38

P-arm assortiment


In verband met verdergaande regelgeving omtrent fosfaat kan het van groot belang zijn de fosfor-efficientie op rantsoenniveau te verbeteren. Dit begint bij het verlagen van de fosforaanvoer via het krachtvoer. Omdat Kruidhof Veevoeders graag meedenkt in het vinden van praktische oplossingen en als mengvoerleverancier mede-verantwoordelijk is voor de aanvoer van fosfor op een melkveebedrijf hebben we een ruim assortiment fosform krachtvoer beschikbaar.

Deze voeders bevatten alle tussen de 15% en 20% minder fosfor ten opzicht van vergelijkbare voeders. Door verlaging van het fosfor-gehalte in het krachtvoer kan, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie, verlaging van de P-exctretie zelfs oplopen tot 10%.

Op een bedrijf van 100 melkkoeien betekend dit een verlaging van de fosfaatproductie met 500 kg. Hierdoor is het verschil in mestafvoer meer dan 300 ton rundveedrijfmest. Daarnaast betekend dit een aanzienlijke verlaging van de mestverwerkingsplicht.