25-05-2018 11:38

Hittestress


Maatregelen ter voorkoming van hittestess

 

Hittestress kan bij melkvee al problemen geven vanaf 20 graden. De luchtvochtigheid is hierbij een hele belangrijke factor. Ter indicatie: momenteel hebben we te maken met luchtvochtigheidspercentages van boven de 90%. Vooral hoogproductieve koeien, weke veel lichaamswarmte produceren vanwege hun hoge voeropname en intensieve verteringsprocessen, zijn gevoelig voor hittestress.

Maatregelen te voorkoming van hittestress:

  • Ventilatoren installeren om de lucht in beweging te houden.
  • Zorg ervoor dat de luchtstroom in de stal niet belemmerd wordt door opstakels. De luchtstroom over de koeien blazen: aan het voerhek, in de boxen, in de wachtruimte en indien mogelijk ook voor de droge koeien.
  • Weid de koeien tijdens de koelere periode's van de dag.
  • Voorkom broei door 2x daags te voeren.
  • Zorg dat tijdens de koele periodes van de dag, 's avonds en 's ochtendsvroeg er volop vers en fris voer ter beschikking is. De voergoot eerst leeg laten vreten en dan pas het voer weer (gedeeltelijk) aanschuiven. De voergoot dagelijks schoonmaken, ook de hoek in de aansluiting voergang/ -hek.
  • Volop beschikbaarheid van vers en schoon drinkwater blijft het belangrijkste voor de koeien.

Maatregelen op voedingsgebied:

  • Probeer broei te voorkomen. Ons advies is om tijdens warme perioden tweemaal daags te voeren. Het voer ligt dan minder lang aan het voerhek, waardoor het minder kans op broei krijgt om te gaan broeien. Door 1 a 2 liter broeiremmer aan het basisrantsoen toe te voegen kan opwarming van het ruwvoer voor het voerhek voorkomen worden.
  • Zorg voor voldoende structuur in het rantsoen.
  • Verstrek een Buffermengsel of natriumbicarbonaat om pensverzuring te voorkomen.
  • Verhoog de energiedichtheid van het rantoen. Hiermee wordt de lagere drogestof opname gecorrigeerd. Dit kan onder andere door het toevoegen van pensbestendig vet.