14-10-2015 09:02

Voorjaarskuilen 2015


Lage temperaturen, droogte en veel zon zijn de belangrijkste kenmerken van het afgelopen voorjaar. Door de koude en droge omstandigheden is er weinig stikstof gemineraliseerd, waardoor de eiwitgehaltes gemiddeld laag zijn gebleven. Door de combinatie van lage temperaturen, veel zon en weinig eiwit zijn de suikergehaltes extreem hoog, waardoor het gras erg veel energie bevat.

De verteringssnelheid van de kuilen van de eerste sneden is bijzonder hoog. Gemiddeld rond de 950 VEM, waarbij ook uitslagen zijn van meer dan 1000 VEM. Gemiddeld ligt het niveau aan ruw eiwit rond de 16%, waarbij de variatie vrij groot is. Het grootste gedeelte van de kuilen heeft een te hoge verteringssnelheid. Dit kan in veel gevallen leiden tot pensverzuring, vooral bij de kuilen die zijn ingekuild met een lager droge stof gehalte. De lagere ruw eiwit gehaltes leiden met name bij de drogere kuilen tot een laag aandeel penseiwit in de kuilen. De verwachting is dat de combinatie met veel suiker en weinig penseiwit zal leiden tot een hogere eiwitbenutting, waardoor ureumgehaltes in de melk relatief laag zullen zijn.

De lagere ruw eiwit gehaltes gaan dit jaar ook gepaard met lagere fosforgehaltes. Dit voorjaar is het fosforgehalte gemiddeld 4,1 t.o.v. 4,3 in 2014. De verhouding Re/P is ongeveer gelijk. Afhankelijk van de rantsoensamenstelling is het belangrijk om het basisrantsoen bij te sturen. Het basisrantsoen bevat veelal een overmaat aan snel fermenteerbare koolhydraten en een tekort aan penseiwit. Grondstoffen die vaak passen (bijvoorbeeld in de vorm van een meelmengsel) zijn sojahullen, mais en bietenpulp om energie aan te vullen. Geschikte eiwitbronnen zijn soja en eventueel raap (bedenk wel dat rapschrot veel meer fosfor bevat t.o.v. het Re-gehalte dan soja).

Een aantal broksoorten zijn dusdanig aangepast dat ze uitermate geschikt zijn om deze naast de 1e en eventueel 2e snede van dit jaar te voeren. Dit zijn:

  • Productiebrok Stabiel Perfect
  • Solide
  • Productiebrok Kruid 47
  • Productiebrok Stabiel Compleet
  • Productiebrok Stabiel Balans

Deze voeders bevatten veel geleidelijke energie, waarbij we eventueel ook natriumbicarbonaat of een pensbuffer aan het krachtvoer toe kunnen voegen. om o.a. de pH stabiel te houden.