22-09-2014 07:41

Rondom de maisoogst


De maïsoogst is inmiddels begonnen. Kruidhof Veevoeders heeft alle benodigde producten beschikbaar welke nodig zijn voor het inkuilen en afdekken van de maïskuil.

Wij hebben hiervoor de volgende producten beschikbaar:

  • Bonsilage Mais
  • Toplaagbehandelingszuren
  • Onderfolie
  • Sleufsilowandfolie
  • Landbouwfolie (diverse kwaliteiten)
  • Zandslurven
  • Kuilbeschermkleden

Vanggewas:

Het inzaaien van een vanggewas (groenbemester) is verplicht voor veehouders welke gebruik maken van derogatie.

Kruidhof Veevoeders & Kunstmest heeft een compleet assortiment groenbemesters op voorraad. De meest gebruikte zijn:

  • Italiaans raaigras
  • Rogge
  • Bladkool