26-06-2015 17:17

Voorkom hittestress


Voor aankomende week worden hoge temperaturen voorspeld. Om uw koeien gezond en de melkproductie op peil te houden moet hittestress worden voorkomen. Vanaf een temperatuur van 20 graden kan hittestress al een probleem geven. De luchtvochtigheid is hierbij een hele belangrijke factor. Vooral hoogproductieve koeien, welke veel lichaamswarmte produceren vanwege hun hoge voeropname en intensieve verteringsprocessen, zijn gevoelig voor hittestress. De gevolgen van hitte kunnen worden onderverdeeld in directe gevolgen, zoals verminderde voeropname en pensverzuring met als gevolg productiedaling, en indirecte gevolgen zoals verminderde vruchtbaarheid en klauwbevangenheid. Om hittestress te verminderen kan men verschillende maatregelen nemen.

In de tabel hiernaast kunt u de mate van hittestress aflezen in relatie tot temperatuur en relatieve vruchtbaarheid.

 

Hittestress wat kunt u doen?

Managementmaatregelen:

  • Ventilatoren installeren om de lucht in beweging te houden.
  • Zorg ervoor dat de luchtstroom in de stal niet belemmerd wordt door obstakels. De luchtstroom over de koeien blazen: aan het voerhek, in de boxen, in de wachtruimte en indien mogelijk ook over de droge koeien.
  • Weid de koeien tijdens de koelere periode's van de dag.
  • Voorkom broei door 2 x daags te voeren.
  • Zorg dat tijdens de koele periodes van de dag, 's avonds en 's ochtendsvroeg er volop vers en fris voer ter beschikking is. De voergoot eerst leeg laten vreten en dan pas het voer weer (gedeeltelijk) aanschuiven. De voergoot dagelijks schoonmaken, ook de hoek in de aansluiting voergang/-hek.
  • Volop beschikbaarheid van vers en schoon drinkwater blijft het belangrijkste voor de koeien.

 

Maatregelen op voedingsgebied:

  • Probeer broei te voorkomen. Ons advies is om tijdens warme perioden twee maal per dag te voeren. Het voer ligt dan minder lang aan het voerhek, waardoor het minder kans krijgt om te gaan broeien. Door een 1 a 2 liter zuur toe te voegen aan het basisrantsoen wordt opwarming van het ruwvoer voor het voerhek voorkomen.
  • Zorg voor voldoende structuur in het rantsoen.
  • Verstrek het buffermengsel Pens Support of natriumbicarbonaat om pensverzuring te voorkomen.
  • Verhoog de energiedichtheid van het rantsoen. Hiermee wordt de lagere drogestof opname gecorrigeerd. Dit kan onder andere door het toevoegen van een pensbestendig vet.