08-03-2014 10:48

Actie likemmers en -kuipen


Mineralenvoorziening tijdens weideperiode

Op veel bedrijven zal ook dit jaar het vee weer (gedeeltelijk) geweid gaan worden. Het is dan verstandig om ook na te denken over de mineralenvoorziening van uw veestapel. Maar al te vaak wordt er gedacht dat bij weidegang in de zomer de behoefte aan mineralen afneemt. De mineralenvoorziening staat echter des te meer onder druk.

Dit heeft de volgende oorzaken:

 • De mineralengehalten in vers gras en dat van graskuil is ongeveer gelijk.
 • Bij gedeeltelijk stalvoeren met snijmais blijft de mineralenvoorzienig onveranderd t.o.v. het winterrantsoen.
 • Door de krachtvoergift te verlagen daalt tevens de mineralenvoorziening vanuif het krachtvoer.
 • De behoefte aan magnesium neemt toe op kali- en eiwitrijk gras. Kopziekte en/of onrustige koeien wijzen op magnesiumgebrek.
 • Bij dunne mest, dus verhoogde pens-darmpassage, daalt de benutting van nutrienten en zeker ook van mineralen. Probeer dunne mest dus altijd te voorkomen.
 • (Subclinische) pensverzuring, o.a. veroorzaakt door hittestress, zorgt tevens voor een slechtere benutting van mineralen.

Hier staat tegenover dat de vitamine A, D en E voorziening in de weideperiode bij voldoende grasaanbod en meer dan 6 uren weidegang ruim op orde is. Dit onder invloed van zonlicht en de hoge vitaminengehalten in vers gras.

De onderstaande grafiek laat de tekorten in weidegras zien ten opzichte van de behoefte. Conclusie: van de meeste elementen dekt weidegras de behoefte niet.

Advies:

 • Voer consequent mineralen als topdressing over de mais en/of kuil. Of gemengd door het gemengde rantsoen.
 • Bij erg droge rantsoenen (zonder snijmais) is het nadeel dat er mineralen verloren gaan. In dat geval kunt u ervoor kiezen om likemmers/ kuipen aan te bieden voor het voerhek of in de weide.
 • Bij dag en nacht weiden adviseren wij om mineralenemmers of -kuipen aan te bieden. Bij melk- en droogstaand vee 1 emmer per 15 dieren. Voor jongvee 1 emmer op 30 dieren.
 • Voor de droogstand, zowel in de stal als in de weide hebben we speciale droogstandsemmer en -kuipen beschikbaar. Het hoge magnesiumgehalte en hoge aandeel sporenelementen zorgt voor een goede voorbereiding op het afkalven.
 • In tegenstelling tot mineralenbolussen wordt met het verstrekken van likmineralen ook de behoefte aan macroelementen (Mg, Na, Ca) gedakt.