01-03-2014 11:42

Doorzaaien grasland


Op steeds meer melkveebedrijven wordt de ruwvoervoorraad beperkter. Het doorzaaien van grasland is een ideale manier om hier iets aan te doen. Ook is doorzaaien een goede manier om de kwaliteit van uw weide te verbeteren.

Het doorzaaien van grasland heeft namelijk enkele grote voordelen boven het opnieuw inzaaien van grasland:

  • De kwaliteit van uw weide wordt sterk verbeterd door het toevoegen van hoogwaardige grassen aan de bestaande zode.
  • De drogestofopbrengst per hectare wordt verhoogt. Jonge grassen leveren een hogere drogstofopbrengst dan de bestaande grassen. Verder mist u geen opbrengst omdat de oude zode niet eerst vernietigd hoeft te worden.

Kruidhof Veevoeders & Kunstmest heeft een ruim assortiment graszaadmengsel beschikbaar voor het doorzaaien van uw grasland.

Informeert u geheel vrijblijvend voor meer informatie over het doorzaaien.