15-10-2013 08:36

Rantsoen stalperiode


 

 

Het voorjaar van 2013 was koud en nat met als gevolg dat de eerste snede pas begin juni volledig binnen was. De verschillen tussen de voorjaarskuilen zijn hierdoor erg groot. Zo komen we kuilen tegen van minder dan 20% droge stof tot meer dan 50%.

 

Over het algemeen kunnen we het volgende concluderen over de eerste snede kuilen:

  • De kuilen zijn zeer wisselend van kwaliteit.
  • De kwaliteit is sterk afhankelijk van inkuilmoment.
  • De kuilen varieren van zeer nat met weinig structuur tot vrij droog met veel structuur.
  • Het eiwitgehalte is zeer wisselend.
  • De late (drogere) kuilen zijn vaak laag in eiwit.
  • De vroegere (nattere) kuilen hoger in eiwit.
  • De late sneden zijn niet altijd grof en arm in eiwit, omdat ook het groeiseizoen laat op gang is gekomen.

Kortom: bovenstaande conclusies vragen om extra aandacht voor het te voeren rantsoen. Deze zullen op verschillende punten gecorrigeerd moeten worden.

Kruidhof Veevoeders heeft het assortiment mengvoeders voor de komende stalperiode weer geactualiseerd en uitgebreidt zodat we voor alle denkbare situaties de juiste oplossing kunnen bieden.