18-09-2011 08:37

Bonsilage Maïs


Het beste en voordeligste toevoegmiddel voor uw snijmaïs

Het biologische inkuilmiddel Bonsilage Maïs is speciaal ontwikkeld voor de conservering én broeiremming in snijmaïs. Het product bestaat uit homo- en heterofermentatieve melkzuurbacteriën en zorgt ervoor dat het inkuilproces sneller verloopt en gisten en schimmelvorming geremd worden.

Voorkom broei en dus boterzuur
Snijmaïs is een gewas dat, eenmaal ingekuild, vlot fermenteert. In korte tijd is de kuil stabiel. Echter, snijmaïs is erg energierijk waardoor het een energiebron is voor schimmels, gisten en boterzuurbacteriën. Deze schimmels en gisten worden zeer actief bij het openen van de kuil en veroorzaken broei. Hierdoor gaat 2% van de energie per dag verloren; dit is 100 VEM in 5 dagen.

Gisten kunnen echter een hoge concentratie melkzuur verdragen. Pas bij een concentratie van 5% is er een duidelijk remming. Dit percentage melkzuur wordt in de praktijk zelden of nooit gehaald. Een betere broeiremmer is azijnzuur. Azijnzuur remt gisting al bij een concentratie van 1% en verhoogt de stabiliteit van de kuil. Dit effect wordt nog versterkt bij een lagere pH. Bonsilage Maïs versterkt de natuurlijke melkzuurvorming en zet een gedeelte hiervan om in azijnzuur en propaandiol. Na 6 tot 8 weken is de kuil stabiel waardoor die na openen lang vrij blijft van broei- en schimmelvorming. Daardoor wordt boterzuurvorming voorkomen.

Rendement 1:3
Uit Duits onderzoek blijkt dat snijmaïs behandeld met Bonsilage Maïs méér energie heeft. Bovendien zijn deze kuilen smakelijker als gevolg van het ontbreken van broei en schimmels en de aanwezigheid van zuren. Ook zijn deze kuilen gezonder door de aanwezigheid van melkzuur en propaandiol. Door minder inkuilverliezen (3%), minder afbraak aan het snijvlak (5%) en een verhoging van de voederwaarde met 30 VEM verdient het middel zich dubbel terug. Voederproeven met licht broeiende maïs lieten zelfs zien dat Bonsilage Maïs zich in zesvoud laat terugbetalen door betere opname, minder krachtvoer en gezondere en productievere koeien.

Bij een goede inkuiltechniek en juiste dosering zorgt Bonsilage Maïs voor een stabiele kuil met minimale fermentatie- en broeiverliezen. De aanbevolen kuilverdichting is minimaal 200 kg drogestof/m3 en de periode vóór opening van de kuil bedraagt minimaal 6-8 weken.

Voordelen Bonsilage Maïs

  • Brengt meer energie in de kuil (20-30 VEM kg/ds)
  • Remt de broei
  • Minder gisten en schimmels
  • Betere smakelijkheid
  • Zeer gezond voor uw vee door meer melkzuur en propaandiol
  • Hoog rendement