17-06-2013 11:37

Hittestress


Hittestress

 

 

 

 

Koeien kunnen slecht tegen hitte. Vooral in combinatie met een hoge luchtvochtigheid is er een grote kans op "hittestress". Met aanpassingen van het stalklimaat en voeding kan de productie en gezondheid van de koeien beter op peil blijven.

Hieronder enkele tips om hittestress te voorkomen/beperken:

  • Zorg voor onbeperkt fris en schoon drinkwater wat gemakkelijk bereikbaar is.
  • Verstrek goede kwaliteit ruwvoer met voldoende structuur.
  • Verhoog de voerfrequentie zodat er altijd smakelijk ruwvoer beschikbaar is.
  • Weid de koeien tijdens de koelere periodes van de dag.
  • Voer 50-100 gram zout om natriumtekort aan te vullen.
  • Verstek natriumbicarbonaat of het buffermengsel Pens Support om pensverzuring te voorkomen.