02-05-2011 21:40

Mineralenvoorziening tijdens weideperiode


Nu steeds meer dieren de wei in gaan is het goed om stil te staan bij het gevaar van tekorten aan mineralen, sporenelementen en vitaminen bij runderen in de weide. Deze tekorten ontstaan vooral bij dieren die weinig krachtvoer krijgen, zoals melkvee, vleesvee, droogstaande koeien en jongvee.

Omdat melkkoeien en vleesvee de laatste decennia steeds productiever zijn geworden betekend dit dat er per kg droge stof steeds meer mineralen, sporenelementen en vitaminen gevoerd moeten worden. Daarnaast is de bodem in veel gevallen verder verarmd.

Om te voorkomen dat de reserves in de dieren dalen zal er een aanvulling van mineralen, sporenelementen en vitaminen nodig zijn. De beste manier hiervoor is het verstrekken van een mineralenemmer of -kuip. Door het gebruiksgemak, de weersbestendigheid en doordat de dieren bij tekorten likken naar hun eigen behoefte is het verstrekken van likmineralen in de vorm van een emmer (25 kg.) of kuip (70 kg.) hiervoor de ideale oplossing.